Členové AFI

PAN Solutions

Společnost PAN Solutions, spol. s r.o byla založena v roce 2002 a má tři společníky – Janu Marco, Milana Hejla a Marka Stránského. Působí v oblasti Public Affairs, Government Relations, Networking, Monitoring legislativy a strategické poradenství.

Public Affairs zahrnuje sledování stávajícího právního prostředí, monitorování přípravy návrhů zákonů, nařízení a vyhlášek na vládní úrovni a jejich následné projednávání v Poslanecké sněmovně a v Senátu Parlamentu České republiky. Rozumíme tím však také pozitivní ovlivňování podoby legislativy tak, aby nepoškozovala zájmy klienta, případně aby připravovaná legislativa byla příznivá pro klienta při uskutečňování jeho podnikatelských záměrů.

Zabýváme se také Government Relations, což pro nás...  Více

Zabýváme se také Government Relations, což pro nás znamená obhajobu zájmů klienta ve vztahu s orgány státní správy a samosprávy. Podporujeme komunikaci a zajišťujeme kvalitní vztahy našich klientů s těmito subjekty. Takto nastavené relace jsou základem úspěchu při prosazování záměrů klienta ve vztahu ke státním institucím.

V oblasti Networkingu disponujeme detailní znalostí struktury české politické scény, fungování politických rozhodovacích mechanismů a distribuce reálné moci, stejně jako nezbytnými osobními kontakty.

V oblasti strategického poradenství poskytujeme klientům kompletní věcnou analýzu problému s přihlédnutím k celkovému kontextu; problém lze řešit dlouhodobě jen za předpokladu, že je řešen koncepčně a na základě relevantních vstupních informací a realizovatelných záměrů klienta.

 

Nabízené služby:

 • Public affairs

 • Government relations

 • Networking

 • Monitoring Legislativy

 • Strategické odborné poradenství

 

Poskytované služby:

Reference

PAN Solutions působí zejména v těchto oblastech:

 • největší české společnosti v síťových odvětvích (energetika, plynárenství, teplárenství, telekomunikace);
 • investiční společnosti;
 • farmaceutický průmysl;
 • bankovní sektor;
 • potravinářský průmysl;
 • zahraniční investoři;
 • profesní komory;
 • média.

Doplňující informace

Zakládající člen Asociace Public Affairs agentur (APAA)

V roce 2009 se PAN Solutions stala členem mezinárodně uznávané sítě Public Affairs společností Fipra, díky čemuž může nabídnout prostřednictvím svých partnerů poradenské služby v Bruselu, ve většině členských států Evropské unie a celkem ve více než 50 zemích světa, ve kterých má Fipra své zastoupení.

Fipra zaměstnává početný tým odborných poradců s dlouholetými zkušenostmi z působení v národních vládách, parlamentech, regulačních úřadech nebo z působení ve vysokých funkcích v průmyslu, obchodních asociacích nebo spotřebitelských organizacích. Konzultanti sítě Fipra mají vynikající znalosti a jedinečné zkušenosti s fungováním politického systému a s komunikací s institucemi EU a vytvářením koalic mezi partnery se společnými zájmy v celé Evropské unii. Fipra postupuje v souladu se svým etickým kodexem, který se vztahuje také na PAN Solutions. Sledování připravované evropské legislativy stejně jako získávání kontaktů v různých institucích Evropské unie se stává nutnou součástí potřeb českých firem, které chtějí uspět na velmi tvrdém evropském trhu.

Kontakt

PAN Solutions, spol. s r.o.

Týn 641/4, Praha 1

Česká Republika              

 

Tel.: +420 234 124 112

E-mail: info@pansolutions.cz

 

Kontaktní osoby

Ing. Jana Marco

Managing Partner