Členové AFI

Gleeds

Gleeds je přední mezinárodní společnost s tradicí více než 130 let se sídlem v Londýně. Její činnost je založena na zabezpečování širokého spektra služeb v oblasti stavebnictví. V ČR a SR působí již 25 let. Své služby poskytuje zahraničním i domácím investorům s cílem garantovat jim efektivitu vkládaného kapitálu.

V souladu s tím se podílí na přípravě projektů zpracováním studií proveditelnosti a zajištěním přípravy v souladu s národní legislativou. Gleeds navrhuje konkrétní postupy pro řízení projektů, zpracovává rozpočty, časové harmonogramy řízení rizik a zajišťuje kontrolu. Pro investora zajišťuje služby s čerpáním úvěrů. Při své konkrétní činnosti vystupuje Gleeds v souladu se zájmy klienta a jedná jako...  Více

V souladu s tím se podílí na přípravě projektů zpracováním studií proveditelnosti a zajištěním přípravy v souladu s národní legislativou. Gleeds navrhuje konkrétní postupy pro řízení projektů, zpracovává rozpočty, časové harmonogramy řízení rizik a zajišťuje kontrolu. Pro investora zajišťuje služby s čerpáním úvěrů.

Při své konkrétní činnosti vystupuje Gleeds v souladu se zájmy klienta a jedná jako nezávislý partner. To garantuje investorovi maximální objektivitu služeb.

Pro svoji činnost má společnost kvalifikované pracovní týmy s dostatečnými zkušenostmi ověřených podloženými referencemi. Konkrétní způsob a metody práce jsou založeny na uplatňování firemního know – how. Přitom využívá moderní metody řízení projektů, sdílení dat a komunikace se zákazníkem. Kvalita práce je ověřována mezinárodními standardy. Činnost společnosti je podložena pojištěním až do výše 5 mil. GBP.

Společnost Gleeds Česká republika, s.r.o. je součástí mezinárodní skupiny konzultantů pro management a stavebnictví. Pražská pobočka byla založena v roce 1991 a na investičním a stavebním trhu České republiky a Slovenské republiky (pod jedním vedením) působí přes 20 let. V současné době můžeme vykázat poskytování činností při technickém, organizačním a finančním zabezpečování realizace širokého spektra projektů zahrnujících výstavbu kancelářských, společensko-kulturních, residenčních, obchodních a průmyslových objektů, hotelů apod. V rámci poskytování služeb na podporu a zabezpečování investičních projektů v ČR a ve SR důsledně vycházíme z platného zákonodárství. Naše aktivity jsou spojeny se všemi segmenty českého a slovenského stavebního trhu v soukromém a veřejném sektoru.

Gleeds je jednou z největších stavebně konzultačních firem v Evropě. Společnost byla založena v roce 1885 panem Richardem Cummingem Gleedem v Londýně. V současnosti má 71 kanceláří v 20 zemích napříč 6 kontinenty s celkovým počtem přes 1800 zaměstnanců. Své aktivity rozvíjí ve většině zemí střední a východní Evropy s projekty řízenými z kanceláří v České republice, Maďarsku, Polsku, Slovensku, Rusku, Ukrajině a Rumunsku, stejně tak jako v řadě dalších lokalit západní Evropy, zemí Asie, Afriky, Ameriky, Austrálie a zemí Středního východu. Díky rozsáhlé síti kanceláří po celém světě, které poskytují zázemí, zdroje a finanční stabilitu, jsme schopni řídit komplexní, často i nadnárodní projekty. 

Závazkem společnosti Gleeds je poskytovat kvalitní služby, uspokojovat zákazníky a neustále se zlepšovat, což potvrzuje i skutečnost, že jsme nositelem Certifikátu dle normy jakosti ISO 9001:2015. Postupy Gleeds při vývoji projektu a techniky řízení nákladů jsou určeny k efektivnímu plánování, řízení, sledování a podávání zpráv o všech aspektech projektu. Naše strategie a systémy jsou určeny k minimalizaci rizika a přispění k čistému svědomí a duševnímu klidu klientů. Každému zákazníkovi je věnována maximální pozornost s cílem splnit v největší možné míře jeho oprávněné požadavky, a to i ty, které lze předpokládat. Provádíme sběr a vyhodnocování informací o spokojenosti zákazníků se službami realizovanými organizací Gleeds Česká republika s.r.o. 

Máme politiku ochrany zdraví a bezpečnosti a rovněž jsme získali Certifikát dle normy OHSAS 18001:2007. Gleeds v systému řízení dodržuje veškeré aspekty současných trendů environmentálního managementu, což potvrzuje i skutečnost, že jsme nositelem Certifikátu podle normy ISO 14001: 2015. Firma je kryta pojištěním odpovědnosti za škodu (Professional Indemnity Insurance).

Poskytované služby v rámci profilu společnosti Gleeds 

 • Projektový management a monitoring
 • Management nákladů a Value Engineering
 • Kontrola kvality projektu
 • Technické audity a znalecké posudky (Due Diligence)
 • Technický dozor investora
 • Zástupce investora, zástupce poskytovatel úvěru
 • Vyhodnocení tendrové a smluvní dokumentace
 • Ochrana zdraví & bezpečnost při práci
 • Kalkulace rozpočtu a studie proveditelnosti
 • Harmonogram & Design stavby
 • Porovnání nákladů výstavby a administrace smluv 
 • Rizikové analýzy a management 
 • Řízení investičního záměru
 • Poradenský management
 • Finanční služby 
 • Služby pro partnery PPP (Public Private Partnership) soukromého a veřejného sektoru
 • LEED a BREEAM služby

Poskytované služby:

Reference

 • AFI (Africa Israel) Group
 •  Ballymore Properties
 •  Barclays
 •  CPI Group
 •  ČSOB a.s
 •  Komerční banka a.s.
 •  PPF
 •  Telefónica a.s.
 •  Tesco Stores ČR a.s.
 •  UniCredit Group
 •  ABN Amro Bank
 •  AERO Vodochody
 •  AIG Lincoln Czech Republic
 •  Allen & Overy 
 •  Amesbury
 •  Andersen Consulting
 •  AVON Automotive
 •  Bayer s.r.o.
 •  Besnet Prague
 •  BMW
 •  BNP - Dresdner Bank ČR a.s.
 •  BPB Group Plc / Rigips a.s.
 •  British Telecom
 •  Caisse des depots et Consignations
 •  Central Resources
 •  Cineplex Odeon Corporation
 •  Crestyl 
 •  Czech and Slovak Investment Advisors
 •  CR City
 •  Česká Obchodní
 •  Marks & Spencer
 •  Česká spořitelna
 •  Český rozhlas
 •  ČVUT
 •  DEGI
 •  Deutsche Bank London
 •  Discovery Group
 •  Dixons
 •  Doughty Handson
 •  Electroworld
 •  Ernst & Young
 •  Ford
 •  Fyzikální ústav Akademie věd
 •  GE Commercial Finance
 •  GE Capital Golub
 •  Gillette / Braun
 •  Hard Rock Café
 •  Hewlett Packard S.A.
 •  Hill´s Pet Nutrition
 •  Hotel Hilton
 •  Hotel International a.s.
 •  Hotel Jalta 
 •  HSBC
 •  Hunter Douglas s.r.o.
 •  ING Real Estate
 •  International School of Prague
 •  JP Morgan
 •  Jana Investment
 •  Johnson Controls s.r.o.
 •  J & T Bank
 •  Kajima Corporation
 •  Kentucky Fried Chicken
 •  Kings Gate London
 •  Lucas Aftermarket Operations
 •  Lucas RISTS Ltd. Romania
 •  Lighthouse Group
 •  Lucas SEI Wiring Systems Ltd
 •  Mosaic Property
 •  MEL
 •  Motorola s.r.o.
 •  Mr. T J Bata
 •  Orco Property Group
 •  Passerinvest a.s.
 •  Panattoni
 •  Philip Morris
 •  Polus Centre Slovakia
 •  PRE
 •  Raiffeisen Bank
 •  Robert Flemming Investments
 •  Rockwell BCS Liberec a.s.
 •  Senior Automotive
 •  Service Inns s.r.o.
 •  Shell Czech Republic a.s.
 •  Skanska Property CZ s.r.o.
 •  Slough Estates
 •  Slovenská Sporiteľňa
 •  SmithKline Beecham/Sterling Health
 •  Ster Century
 •  Sumitomo
 •  Tibbett & Britten Slovakia s.r.o.
 •  TK Development
 •  TRW Automotive
 •  Trizec Hahn s.r.o.
 •  Trigranit
 •  UBM Bohemia
 •  Unibail Rodamco a.s.
 •  Unilever Slovakia s.r.o.
 •  Univerzita Palackého v Olomouci
 •  Veba Immobilien AG
 •  Volksbank
 •  Wikov MGI
 •  Wentwood Properties Ltd
 •  Zeon 

Doplňující informace

 • Certifikát systému řízení jakosti dle normy jakosti ISO 9001:2015
 • Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001:2007.
 • Certifikát systému řízení environmentálního managementu dle normy ISO 14001:2015

Kontakt

Gleeds Česká republika, s.r.o.

Konviktská 30

110 00  Praha 1

Česká republika

Tel.: +420 222 899 111

Fax: +420 224 236 888

E-mail: gleeds.prague@gleeds.cz

Webová adresa: www.gleeds.cz 

IČO: 25648250

DIČ: CZ25648250

Kontaktní osoby

 • Ing. Vladimír Bílý, CSc., generální ředitel a jednatel společnosti
 • Ing. Tomáš Homola, MRICS, výkonný ředitel společnosti, kancelář Praha

Dokumenty ke stažení