Aktuality

06.02.2019 SDRUŽENÍ AFI PŘIJALO TŘI NOVÉ ČLENY

Sdružení pro zahraniční investice (AFI) přijalo na schůzi Plenárního zasedání dne 16.1.2019 tři nové členy. Těmito členy jsou společnosti D-ploy, GoodCall a Tifra. Sdružení AFI má tak momentálně 43 členů.

D-ploy je IT Inženýrská a Konzultační Společnost s širokým portfoliem služeb a řešení, vhodné jak pro globální, tak pro lokální  hráče. Jejich síla je v poskytování osvědčených individuálně přizpůsobených řešení, která pomáhají zákazníkům dosáhnout jejich strategických a operativních cílů. Klíčové kompetence jsou řízené IT a Inženýrské služby, stejně jako poradenství v oblastech IT Service Managementu, Programového a Projektového Řízení, stejně jako Řízení Kvality. Hlavní zaměření bylo vždy na zajištění chodu IT tak abych core Business podniku dosahovalo stanovených cílů a k celkovému efektivnímu řízení práce. Díky pragmatickému přístupu, se stali důvěryhodným a preferovaným partnerem pro mnoho zákazníků, a dokázali tak, že i nemožné se může stát skutečným.

GoodCall byl založen, abych do recruitmentu přinesli nový a svěží přístup. Jejich misí je celé odvětví náboru lidí nejen oživit a rozvíjet, ale zároveň napomáhat talentům a společnostem ke vzájemnému propojení.GoodCall byl založen v roce 2014, v době, kdy trh práce a recruitment stagnoval. Ačkoli se chování kandidátů v posledních 10 letech zásadně změnilo, většina náborových technik zůstala stejná.Rozhodli se tak k jejich oboru přistoupit jinak a soustředit se na oblasti, které jsou ve střední Evropě stále unikátní. Těmi jsou zejména proaktivní vyhledávání talentů, využívání technologií a sociálních sítí a inovativní marketingové způsoby a cesty k zaujetí kandidátů. Vytvořili také vlastní vzdělávací platformu zvanou Recruitment Academy, díky které jsme již vyškolili více než 6000 lidí. Učí je nejen využívat moderní nástroje recruitmentu, ale také metodologie vedoucí k větší úspěšnosti.

TIFRA poskytuje komplexní relokační služby pro zahraniční investory v České republice a následnou nepřetržitou podporu v podobě asistenční služby. Veškeré služby jsou poskytované v anglickém, ruském, korejském a japonském jazyce. Služby, které Tifra poskytuje, jsou: relokační služby, nepřetržité asistenční služby, poradentství v oblasti realit, poradenství v oblasti zdravotní péče, poradenství v oblasti školního/předškolního vzdělávání, překladatelské a tlumočnické služby, zprostředkování pojistných produktů, personální poradenství a ostatní poradenské služby.