Aktuality

24.07.2018 SDRUŽENÍ AFI PŘIJALO DVA NOVÉ ČLENY

Sdružení pro zahraniční investice (AFI) přijalo na schůzi Plenárního zasedání dne 26. 6. 2018 dva nové členy. Těmito členy jsou společnosti Fučík & Partneři a Moravskoslezské Investice a Development. Sdružení AFI má tak momentálně 44 členů.

Fučík & Partneři

Již od roku 1995 pomáháme našim klientům rozvíjet jejich aktivity a umožňujeme jim soustředit se na jejich hlavní byznys. Základem našeho úspěchu je kombinace znalostí, dovedností a zkušeností v oblastech účetnictví, mezd, daní, auditu a podnikového poradenství. Dále se zaměřujeme na rozmanité projekty, které přináší podnikatelský život našich klientů – fúze, transferové ceny, konsolidace a další. Nejen pro naše klienty pořádáme vzdělávací semináře na témata z účetního a daňového prostředí. Účastníme se odborných konferencí a diskuzí.

Většina našich klientů jsou mezinárodní koncerny a zahraniční společnosti, které umístily část svých podnikatelských aktivit do České republiky. Kromě zahraničních společností (zejména německy a anglicky mluvících) resp. jejich dceřiných společností, které podnikají na území České republiky, patří k našim klientům i mnoho českých firem.

 

Moravskoslezské Investice a Development

Společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (MSID) je akciovou společností, jejímž jediným vlastníkem je Moravskoslezský kraj. V roce 1993 byla, pod názvem Agentura pro regionální rozvoj, a.s., založena za účelem podpory rozvoje regionu. V souvislosti s transformací změnila společnost v roce 2018 také zaměření svých činností a zařadila se do skupiny krajských specializovaných agentur, naplňujících realizaci krajské vize podnikavějšího a zaměstnanějšího kraje.

Činnosti společnosti MSID jsou zaměřeny na tři prioritní oblasti. Tou první oblastí je podpora investičního prostředí Moravskoslezského kraje, druhá část činností směřuje na podporu podnikání, přípravu a realizaci rozvojových projektů. Společně s třetí částí – marketingem, naplňuje MSID roli servisní organizace Moravskoslezského kraje ve prospěch jeho obyvatel, ekonomických subjektů a institucí.