Aktuality

31.05.2017 Česká věda a výzkum opět oslovují světový trh. Vítězný projekt znamená zdokonalení využití nanovlákenných materiálů.

Vítězem šestého ročníku Nejlepší spolupráce roku se stala spolupráce Centra materiálů a nanotechnologií Fakulty chemicko-technologické a společnosti PARDAM, s.r.o., kterému se podařilo vyvinout vlákenný materiál, jehož unikátní řešení sorpčních vlastností umožňuje zachytit nežádoucí vlhkost a jeho využití je možné v elektronice, potravinářství, chemickém průmyslu a dalších odvětvích. Spolupráci subjektů na vývoji tohoto řešení ocenily Sdružení pro zahraniční investice – AFI a Americká obchodní komora (AmCham) ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR (TAČR).

Sdružení pro zahraniční investice – AFI a Americká obchodní komora v ČR (AmCham) ve spolupráci s Technologickou agenturou (TAČR) vyhlásily již pošesté soutěž Nejlepší spolupráce roku. Odborná porota vyhodnotila v šestém ročníku jako nejúspěšnější projekty z oblasti nanotechnologií, veterinární medicíny a zemědělské výroby. Cílem této akce je vybrat a ocenit nejlepší inovativní počiny vzniklé na základě spolupráce mezi veřejnou a firemní sférou. Za šest let organizace Nejlepší spolupráce roku prošly rukama její odborné poroty výsledky spolupráce přes 120 společných projektů spolupráce pracovních týmů veřejných výzkumných institucí, vysokých škol a firem. Je ohromující, kolik ojedinělých výzkumně – vývojových projektů ve spolupráci vícero veřejných a komerčních subjektů v tuzemsku každým rokem vzniká. Jejich lepší propagace je jedním z hlavních cílů soutěže.říká Kamil Blažek, předseda AFI.

Oceněné projekty představují špičkový výzkum, a přitom přináší skutečně praktická a užitečná řešení našich aktuálních problémů. Těší mě, že dva ze tří oceněných projektů byly podpořeny Technologickou agenturou, která se zaměřuje právě zejména na podporu excelentních projektů spolupráce průmyslu a výzkumných organizací.“ dodává Petr Očko, předseda Technologické agentury ČR.

Schopnost uvádět výsledky výzkumu do praxe je jedním z klíčových faktorů rozvoje. Od myšlenky k její realizaci a uvedení na trh mnohdy vede dlouhá a nelehká cesta. Proto je potřeba ocenit ty statečné, kteří se po ní vydají.“ říká Karel Kučera, generální ředitel CzechInvestu.

Soutěž Nejlepší spolupráce roku organizují Sdružení pro zahraniční investice – AFI a Americká obchodní komora v ČR, spoluorganizátorem je Technologická agentura ČR. Záštitu nad 6. ročníkem převzali místopředseda Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček. Partnery projektu jsou Česká spořitelna a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Akci dále podpořili Jihomoravské inovační centrum, Svaz průmyslu a obchodu ČR, webový portál o vědě a výzkumu vedavyzkum.cz a Zátiší Group.

 

Vítězové šestého ročníku soutěže Nejlepší spolupráce roku 2017 jsou:

1. místo: TECHNOLOGIE PRO VÝROBU POKROČILÝCH NANOSTRUKTURNÍCH SIO2  VLÁKEN

Řešiteli projektu jsou:

Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická

PARDAM, s.r.o.

V rámci spolupráce Centra materiálů a nanotechnologií Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a společnosti PARDAM, s.r.o. se podařilo vyvinout vlákenný materiál, jehož sorpční vlastnosti jsou výrazně lepší než dnes běžně používaných sorbentů a aktivní povrch vláken řádově překračuje standardní materiály. Nový technologický postup výroby je předmětem společného patentu č. 306370 uděleného 9.11.2016 ÚPV.   ´

Vlákna najdou využití při zachytávání nežádoucí vzdušné vlhkosti, což je důležitý proces v mnoha odvětvích – elektronika, potravinářství, chemický průmysl a další. Vyvinutý sorbent má mimořádné užitné vlastnosti, je snadno použitelný opakovaně a tím přináší úspory díky výrazně nižším nákladům finančním i energetickým. Patentovaný technologický postup umožňuje průmyslovou výrobu v potřebném množství.

 

2. místo: MOŽNOSTI VAKCINACE PRASAT INAKTIVOVANOU VAKCÍNOU PRO TLUMENÍ VÝSKYTU SALMONEL V CHOVECH PRASAT

Řešiteli projektu jsou

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Bioveta, a.s.

Hlavním výsledkem projektu je vakcína snižující vnímavost sajících selat prasnic vůči infekcím Salmonella Typhimurium, Salmonella Derby a Salmonella Infantis. Tato vakcína je světově unikátní, žádná podobná vakcína není dosud v žádné zemi registrována. Uvedené tři typy salmonel jsou nejčastějšími v chovech prasat ve střední a západní Evropě a představují riziko pro konzumenty vepřového masa.

Vakcinací prasnic dochází k přenosu imunity na sající selata, která jsou významně chráněna před infekcí. Vakcína byla vyvinuta v rámci řešení projektu a v posledním roce řešení byl uskutečněn její terénní test bezpečnosti a účinnosti, který je předpokladem pro registrační řízení vakcíny. V testech byla potvrzena bezpečnost a účinnost vakcinace. Dalším výsledkem projektu je metoda odlišení zvířat vakcinovaných od zvířat infikovaných, což je velmi důležité pro ozdravení chovu a pro deklarování bezpečnosti jatečných prasat. Tento postup odlišení infikovaných a vakcinovaných prasat byl patentován a je použitelný v oblasti veterinární i humánní vakcinologii.

 

3. místo: VÝVOJ NOVÝCH, ENVIRONMENTÁLNĚ BEZPEČNÝCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Řešiteli projektu jsou

Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.

AGRO CS a.s.

Nejvýznamnějším výsledkem projektu je nahrazení některých přípravků na ochranu rostlin, které mají prokazatelně negativní vliv na životní prostředí a zdraví člověka. Využití biologicky aktivních látek obranného mechanizmu rostlin je v současnosti považováno za jednu z možných alternativ řešení problému – vývoj tzv. botanických pesticidů. Tyto výrobky částečně nahrazují nebezpečné aplikace prostředků na ochranu rostlin do půdy proti škodlivým činitelům.

Na základě užitného vzoru a následně uděleného patentu č. 305896 byly na přírodní bázi vytvořeny dva výrobky: hnojivé tyčinky pro zvýšení násady květů, které zvyšují počet květů a plodů až o 20% a hnojivé tyčinky proti škůdcům, obsahující látky se silnými insekticidními účinky, ale zcela neškodné pro člověka.

Třetím významným výsledkem projektu je kapalný prostředek potlačující výskyt larev smutnic, který dodává do půdy živiny a navíc obsahuje esenciální olej, který likviduje původce chorob a škůdce.

Díky úspěšnému uplatnění výsledků výzkumu na trhu došlo ke snížení užívání dosavadních prostředků pro ochranu rostlin u nejrizikovější cílové skupiny – drobných spotřebitelů a zahrádkářů.

Kontakt pro média:

Sebastián Poche

Project Manager, R&D a Innovations

Sdružení pro zahraniční investice – AFI

sebastian.poche@afi.cz

+420 602 686 607